0909797451

Decal bể – Tem Bảo Hành

Tem bảo hành.

Tem bảo hành, tem bể, tem vỡ là tên gọi chung của decal bể, loại đề cal dễ bể , khi đã dán vào bề mặt của sản phẩm thì không thể tháo ra được nữa.

  • Úng dụng trong bảo hành, niêm phong hàng hóa.

Khách in tem của in tem rẻ Đoàn gia sẽ được miễn phí hoàn toàn phí thiết kế , khách duyệt mẫu trước khi in.