1. Điều kiện đổi hàng

– Thời gian đổi hàng trong vòng 1 tuần kể từ ngày mua hàng.

– Hàng đổi phải  do lỗi của bên cty Đoàn Gia

– Khách hàng được đổi sản phẩm theo yêu cầu mà bên cty làm sai

–  Hàng đổi chỉ áp dụng với các sản phẩm  lỗi do in không đúng màu ( đúng trên 90% không chấp nhận đổi trả )

– Lỗi kỹ thuật, lỗi do in không đúng yêu cầu khách hàng,

– lỗi do cắt bế hàng không đứt hoặc quá sâu không thể bóc được.

3. Thời gian giải quyết việc đổi hàng

      –  Sản phẩm đổi ngay giải quyết không quá 3 ngày

      –  Sản phẩm cần thẩm định do lỗi sản xuất giải quyết không quá 03 ngày ( trừ thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ)   

4. Những trường hợp từ chối đổi hàng:

     –     Không đáp ứng các điều kiện đổi hàng như đã nêu trên

– Hàng mua quá 1 tuần.

– Hàng cty đã in đúng yêu cầu chốt mẫu

– Sản phẩm bị hỏng do lỗi phía khách hàng: 

– Khách hàng không được đổi lại sản phẩm khi sản phẩm không có bất kì lỗi kĩ thuật nào,  đúng kích thước , màu và nội dung.