Nếu khách hàng lựa chọn mẫu trong những mẫu tem nhãn giá rẻ của Đoàn Gia, Thay thông tin thì chỉ miễn phí mẫu, siêu đẹp.. 


Nếu khách làm mẫu mới khác những mẫu của intemre.com .

  • Làm lại mẫu giống mẫu có sẵn 80% =200k

  • Làm mẫu theo ý của khách tùy độ khó từ 100-300k.

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”4″ ajax_pagination=”1″]